Akwedukt

     
 
AKWEDUKT s.j J Rozbicki, J Płóciennik - to firma zajmująca się sprzedażą hurtową i detaliczną w zakresie wodno - kanalizacyjnym, wyposażenia kuchni i łazienek, oraz świadcząca usługi instalacyjne i montażowe w tym zakresie. Korzenie firmy sięgają do 1967 roku, kiedy to firma świadczyła usługi instalacyjne centralnego ogrzewania wody i kanalizacji. W wyniku zmian na rynku gospodarczym i wzrostu zapotrzebowań klientów w marcu 1986 roku została przekształcona na sklep z materiałami do instalacji wodno kanalizacyjnych i sanitarnych pod nazwą " Handel detaliczny artykułami wodno - kanalizacyjnymi. W roku 1989 została przekształcona w spółkę cywilną i zarejestrowana pod nazwą "AKWEDUKT", a w roku 2002 przekształciła się w spółkę jawnę i została zarejestrowana w KRS